Łatwe programowanie pilota DirecTV do telewizorów LG

Czy kiedykolwiek chcieli Państwo używać jednego pilota do dwóch różnych urządzeń? Wyeliminowałoby to konieczność przechowywania obu pilotów w odpowiednich miejscach i pamiętania o wymianie baterii w każdym z nich, między innymi. Na przykład, posiadanie jednego pilota zdolnego do obsługi zarówno telewizora, jak i rejestratora DVR byłoby ogromnym usprawnieniem. Jeśli posiadają Państwo DirecTV DVR, są Państwo w doskonałych rękach.

Jeśli chcą Państwo przejąć kontrolę nad telewizją DirecTV z wygodnej kanapy, muszą Państwo nauczyć się programować pilota DirecTV do telewizora LG. W tym przewodniku znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy, w tym instrukcje krok po kroku.

Proszę czytać dalej, aby dowiedzieć się, jak zaprogramować dwa różne typy pilotów DirecTV do telewizora LG ręcznie i przez IR/RF.

Dlaczego pilot DirecTV nie łączy się z telewizorem?

A Universal Remote Control A Universal Remote Control

A universal remote control works on every Tv regardless of its brand.

Pierwszym krokiem do połączenia pilota DirecTV z telewizorem LG jest jego zresetowanie lub połączenie. Jeśli pilot był wcześniej połączony i przestał działać, może być potrzebny tylko prosty reset.

Podstawowy reset jest tak prosty, jak naciśnięcie przycisku resetowania na odbiorniku przez co najmniej piętnaście sekund lub odłączenie go na piętnaście sekund.

Jaki rodzaj pilota DirecTV Państwo posiadają?

Określenie rodzaju posiadanego pilota jest drugim krokiem w łączeniu pilota DirecTV z telewizorem LG. W zestawie może znajdować się pilot uniwersalny lub pilot Genie.

Aby określić typ posiadanego pilota DirecTV, można sprawdzić numer modelu, spojrzeć na kształt i układ przycisków, sprawdzić kodowanie kolorami, sprawdzić sterowanie głosowe lub skorzystać ze strony internetowej DirecTV, aby pomóc w identyfikacji pilota. Metody te mogą pomóc w identyfikacji cech i funkcji pilota.

Jak podłączyć telewizor LG do uniwersalnego pilota DirecTV

Aby połączyć telewizor LG z uniwersalnym pilotem DirecTV, proszę wykonać następujące czynności.

 • Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie. Jest to biały przycisk pośrodku, tuż pod pomarańczowym przyciskiem SELECT i przyciskiem strzałki w dół.
 • Proszę otworzyć menu Ustawienia telewizora.
 • Proszę nacisnąć przycisk na pilocie.
 • Proszę wybrać Program Remote.
 • Proszę wybrać urządzenie do programowania, w tym przypadku telewizor LG. Jeśli urządzenie nie jest podane, należy znaleźć kod pilota DirecTV. W związku z tym dostępne jest narzędzie do wyszukiwania kodów. Wymagany jest numer modelu pilota DirecTV.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć pilota uniwersalnego z telewizorem LG.

Przyjrzyjmy się teraz, jak sparować pilota genie z telewizorem LG.

Jak podłączyć pilota DirecTV Genie do telewizora LG Smart TV z czarnym wyświetlaczem?

Numer kroku Objaśnienie kroku
Krok 1 Proszę skierować pilota w stronę Genie HD DVR, Genie Mini lub Wireless Genie Mini.
Krok 2 Proszę przytrzymać przyciski MUTE i ENTER, aż zielona dioda pilota mignie dwukrotnie. Przycisk MUTE na pilocie Genie to czarny przycisk głośnika z przechodzącą przez niego linią. ENTER to czarny przycisk nad LIST.
Krok 3 Na ekranie pojawi się komunikat o konieczności zastosowania konfiguracji IR/RF. Proszę włączyć telewizor LG.
Krok 4 Na panelu sterowania pilota Genie proszę nacisnąć przycisk MENU. Ten biały przycisk znajduje się nad przyciskiem UP.
Krok 5 Proszę wybrać Settings, następnie Remote Control, a na końcu Program Remote. Telewizor LG, z którym chcą Państwo sparować urządzenie, powinien pojawić się na liście.
Powyżej przedstawiono krótki, prosty przewodnik.

Telewizor LG można połączyć z pilotem Genie Remote ręcznie lub bez użycia przewodów. W pierwszej kolejności omówiona zostanie konfiguracja IR/RF, a następnie ustawienia ręczne.

Procedura konfiguracji IR/RF

Aby sparować telewizor LG z pilotem DirecTV Genie przy użyciu techniki konfiguracji IR/RF, proszę wykonać następujące kroki:

 • Aby rozpocząć, proszę skierować pilota w stronę urządzenia Genie HD DVR, Genie Mini lub Wireless Genie Mini.
 • Proszę nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski MUTE i ENTER, aż zielona dioda na górze pilota zamiga dwukrotnie. Przycisk MUTE na pilocie Genie to czarny przycisk głośnika z linią na środku pilota, na lewo od przycisku VOLUME. Przycisk ENTER w prawym górnym rogu to czarny przycisk po prawej stronie przycisku LIST.
 • Na ekranie zostanie wyświetlony ekran Zastosuj konfigurację IR/RF.
 • Proszę włączyć telewizor LG.
 • Na panelu sterowania pilota Genie proszę nacisnąć przycisk MENU. Ten biały przycisk znajduje się nad przyciskiem UP.
 • Proszę wybrać Settings, następnie Remote Control, a na końcu Program Remote. Telewizor LG, z którym chce Pan/Pani sparować, powinien znajdować się na liście.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć pilota Genie Remote z telewizorem LG.

Przyjrzyjmy się teraz metodzie ręcznej.

Procedura ręcznej konfiguracji

LG TV LG TV

LG’s smart TVs are one of the most reliable and advanced smart TVs on the market.

Proszę wykonać poniższe kroki, aby ręcznie sparować pilota Genie z telewizorem LG.

 • Aby rozpocząć, proszę skierować pilota w stronę Genie HD DVR, Genie Mini lub Wireless Genie Mini.
 • Proszę przytrzymać przyciski MUTE i SELECT, aż zielona dioda na górze pilota zamiga dwukrotnie. Przycisk MUTE na pilocie Genie to czarny przycisk głośnika z linią w poprzek. Na pilocie Genie przycisk SELECT znajduje się w białym okręgu pośrodku strzałek kierunkowych.
 • Proszę nacisnąć „9”, „6”, „1”, a następnie przycisk Channel Up. Przycisk ten znajduje się bezpośrednio pod białym kółkiem obok przycisku VOL.
 • Proszę nacisnąć przycisk ENT. Przycisk ten znajduje się obok przycisku UP.
 • Na ekranie powinno pojawić się powiadomienie wskazujące, że pilot nie jest skonfigurowany do obsługi RF. Proszę wybrać „OK” z menu.
 • Proszę włączyć telewizor LG.
 • Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie Genie. Jest to biały przycisk nad przyciskiem UP i pod poprzednio używaną zieloną kontrolką.
 • Proszę wybrać Ustawienia, następnie Zdalne sterowanie, a na końcu Zaprogramuj pilota. Telewizor LG, z którym ma zostać sparowany, powinien pojawić się na liście.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć pilota Genie Remote z telewizorem LG.

Poniżej znajduje się film, który wyjaśnia szybką i łatwą procedurę. Proszę nie zapomnieć go obejrzeć!

Kroki parowania pilota DIRECTV Genie Remote na ekranie

 • Aby skonfigurować Genie DVR lub Genie Mini, proszę skierować pilota na jedno z tych urządzeń, a następnie nacisnąć i przytrzymać przyciski „Enter” i „Mute”, aż pilot dwukrotnie zamiga na zielono. Po osiągnięciu tego punktu, telewizor wyświetli komunikat „Applying IF/RF Setup”.
 • Następnie proszę włączyć urządzenie, które ma być sterowane za pomocą pilota. Na pilocie Genie proszę wybrać „Menu”.
 • Aby skonfigurować pilota, proszę przejść do „Settings and Help” (Ustawienia i pomoc), następnie „Settings” (Ustawienia), „Remote Control” (Zdalne sterowanie) i wreszcie „Program Remote” (Programowanie pilota).
 • Proszę wybrać urządzenie, które ma zostać sparowane, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces parowania.

Często zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć kod TV pilota DIRECTV?

Korzystając z narzędzia do wyszukiwania kodów pilota DIRECTV, można uzyskać kody wymagane do podłączenia pilota DIRECTV do telewizora. Narzędzie to można znaleźć na stronie internetowej DIRECTV.

Na przykład, aby zaprogramować pilota DIRECTV do telewizora Samsung, proszę wykonać następujące kroki (łącze prowadzi do listy w tym artykule). W kroku 3 należy zidentyfikować kody TV dla telewizora, określając producenta i model telewizora za pomocą narzędzia wyszukiwania.

Nie jest niczym niezwykłym posiadanie wielu kodów dla tego samego sprzętu telewizyjnego. Proszę wypróbować każdy kod, aż znajdą Państwo ten, który działa.

Dlaczego mój pilot DIRECTV nie działa prawidłowo?

Państwa pilot DIRECTV może nie działać z różnych powodów, w tym z powodu wyczerpanych baterii, zablokowanych przycisków, wadliwych części, nieprawidłowych ustawień trybu, lokalizacji odbiornika, zablokowanych czujników i innych. Aby znaleźć rozwiązanie problemu, zalecamy odwiedzenie strony poświęconej rozwiązywaniu problemów z pilotem DIRECTV.

Jak mogę zmienić głośność w telewizorze LG bez pilota?

Odpowiedź: Aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora LG bez pilota, można użyć aplikacji LG ThinQ, myszy podłączonej do telewizora lub urządzenia do przesyłania strumieniowego.

Gdzie w telewizorze LG mogę uzyskać dostęp do ukrytego menu?

Aby uzyskać dostęp do ukrytego menu telewizora LG, proszę użyć oryginalnego pilota. Następnie proszę jednocześnie nacisnąć przyciski menu na pilocie i przycisk menu na telewizorze. Gdy pojawi się prośba o podanie hasła, proszę puścić oba przyciski i wprowadzić hasło telewizora, które może mieć postać 0000, 0413 lub 7777.

Wnioski

 • Istnieje kilka kroków, które można wykonać, aby zaprogramować pilota DirecTV dla telewizora LG.
 • Najpierw należy zlokalizować przycisk „konfiguracji” pilota DirecTV na telewizorze. Po jego zlokalizowaniu należy go nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się menu. W tym miejscu proszę użyć klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przejść do zakładki „główne” i wybrać opcję „dodaj nowe urządzenie”.
 • Programowanie pilota DirecTV do telewizora LG jest prostą procedurą i zajmuje tylko kilka minut.
 • Jeśli będą Państwo postępować zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, powinni być Państwo w stanie sparować pilota z telewizorem LG bez żadnych problemów.

Inne artykuły

 • Smart Plug Wyze nie łączy się? (Oto co należy zrobić!)
 • Jak podłączyć słuchawki Apple AirPods do telewizora Samsung?
 • Dlaczego Roku nie obsługuje Hulu? (Jak to naprawić)

Proszę nie nienawidzić – proszę zautomatyzować