Restartowanie lub ponowne uruchamianie telewizora Samsung (jak to zrobić?)

Istnieje kilka sposobów ponownego uruchomienia telewizora Samsung.

W zależności od wybranego sposobu ponownego uruchomienia, może to mieć wpływ na zawartość i ustawienia telewizora Samsung. Będziemy potrzebować dodatkowych badań, aby odpowiednio zająć się tym tematem.

Jakie są rodzaje restartów i co musimy o nich wiedzieć, aby wybrać ten, który rozwiąże nasze problemy? Zacznijmy od tego, jak ponownie uruchomić telewizor Samsung!

Ponowne uruchomienie telewizora przy użyciu zwykłych ustawień

Proszę zrestartować telewizor za pomocą zwykłego menu ustawień przed próbą resetu. Telewizory Smart TV, podobnie jak komputery PC, powinny być często restartowane w celu zainstalowania aktualizacji oprogramowania.

Proste wyłączenie i ponowne uruchomienie może rozwiązać obecny problem bez konieczności dalszego rozwiązywania problemów lub ponownego uruchamiania fabrycznego.

Samodzielny restart telewizora

telewizor led telewizor led

Samsung tv restart

Jeśli prosty restart nie rozwiąże problemu, możliwe jest zastosowanie bardziej zaawansowanej procedury restartu znanej jako samouruchamianie.

W telewizorze może czasami brakować pamięci lub gromadzić się resztkowy ładunek elektryczny, powodując, że aplikacje przestają działać, reagują powoli i występują inne problemy.

Samouruchamianie może złagodzić te trudności, usuwając zbędne dane i usuwając nadmiar energii z telewizora.

Jak szybko zrestartować telewizor?

 • Proszę przytrzymać przycisk zasilania na pilocie, aż telewizor się wyłączy.
 • Proszę przytrzymać przycisk zasilania, aż telewizor włączy się ponownie.
 • Proszę odłączyć zasilacz, gdy telewizor jest włączony. Proszę odczekać 30 sekund przed podłączeniem zasilacza. Po podłączeniu telewizor uruchomi się ponownie automatycznie.

Przywracanie ustawień fabrycznych w celu rozwiązania problemu

Jeśli samoczynne ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych telewizora należy dokładnie sprawdzić dostępne opcje, ponieważ spowoduje to usunięcie wszelkich danych logowania, aplikacji i innych spersonalizowanych ustawień telewizora.

Poniższa sekcja przeprowadzi Państwa przez etapy przywracania ustawień fabrycznych. Ponadto zawarłem instrukcje dotyczące korzystania z funkcji autodiagnostyki telewizora Samsung, aby wykluczyć możliwość prostszego wyleczenia przed zresetowaniem telewizora do ustawień fabrycznych.

WATCH & LEARN: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora Samsung

Czy przywracanie ustawień fabrycznych jest konieczne?

Tak, tylko w razie potrzeby.

Pomocne byłoby skorzystanie z narzędzi autodiagnostyki w telewizorze Samsung przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Narzędzia te mogą rozwiązać i naprawić występujący problem bez konieczności przywracania ustawień fabrycznych.

Proszę wykonać następujące kroki:

 • Proszę wybrać Ustawienia, a następnie Pomoc techniczna.
 • Proszę wybrać opcję Autodiagnostyka.
 • Proszę wybrać Test połączenia sieciowego, obrazu, dźwięku lub Smart Hub, w zależności od problemu.
 • Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać określony test.

Jeśli w telewizorze nie ma opcji menu wymienionych powyżej, zalecamy sprawdzenie instrukcji obsługi telewizora.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych proszę pamiętać, że spowoduje to usunięcie historii urządzenia, danych aplikacji i określonych ustawień.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi procedurami, aby przywrócić ustawienia fabryczne telewizora Samsung:

 • Proszę wybrać Ustawienia, a następnie Ogólne.
 • Proszę wybrać Resetuj.
 • Proszę wprowadzić kod PIN lub domyślny kod PIN 0000.
 • Proszę wybrać Reset.
 • Aby zainicjować resetowanie, proszę kliknąć OK.

Jeśli te instrukcje nie są wyświetlane na ekranie telewizora, proszę wykonać następujące czynności:

 • Proszę wybrać Ustawienia, a następnie Wsparcie.
 • Proszę wybrać opcję Autodiagnostyka.
 • Proszę wybrać Resetuj, a następnie przejść do kroku 4 powyżej.

Jeśli żadna z tych instrukcji nie dotyczy Państwa telewizora Samsung, zalecam sprawdzenie „Instrukcji obsługi” telewizora.”

smart tv smart tv

Reset fabryczny telewizora Samsung

Resetowanie dźwięku w telewizorze Samsung

W przypadku problemów z dźwiękiem w telewizorze, takich jak zablokowana głośność telewizora Samsung, można przeprowadzić reset dźwięku, który przywraca wszystkie ustawienia związane z dźwiękiem do domyślnych ustawień fabrycznych.

Zmienią się ustawienia balansu, korektora dźwięku, typu instalacji telewizora (ścienny/stojak), formatu dźwięku HDMI, opóźnienia dźwięku i automatycznej głośności.

Proszę pamiętać, że zresetowanie dźwięku w telewizorze Samsung nie wpłynie na inne ustawienia ani zapisane dane.

Aby zresetować dźwięk, proszę postępować zgodnie z poniższymi procedurami:

 • Proszę długo nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć telewizor.
 • Proszę nacisnąć przycisk menu na pilocie.
 • Telewizor wyświetli monit o wprowadzenie klawisza; wpisz klawisz za pomocą strzałek w górę i w dół, aby przeglądać klawiaturę cyfrową.
 • Proszę przejść do Ustawień za pomocą strzałek w górę i w dół.
 • Proszę wybrać Ustawienia dźwięku z menu.
 • Proszę wybrać Ustawienia eksperckie.
 • Proszę wybrać Resetuj dźwięk i nacisnąć Enter.

Procedura może potrwać kilka sekund.

Resetowanie ustawień Smart Hub telewizora Samsung

Resetowanie Smart Hub można wykonać w przypadku problemów ze Smart Hub lub w celu usunięcia wszystkich powiązanych usług z konta.

Spowoduje to odłączenie wszystkich usług od konta i usunięcie wszystkich indywidualnych preferencji. Należy ponownie połączyć swoje konto z dowolnymi usługami i utworzyć umowy dotyczące usług Smart Hub.

Preinstalowane w systemie programy będą jednak nadal działać.

Jeśli chcą Państwo poznać inny ekosystem Smart Home, telewizory Samsung działają z HomeKit po podłączeniu do koncentratora HomeKit.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi procedurami, aby zresetować Smart Hub:

 • Proszę długo nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć telewizor.
 • Aby wejść do menu, proszę nacisnąć przycisk menu na pilocie.
 • Telewizor wyświetli monit o wprowadzenie klawisza; wpisz klawisz za pomocą strzałek w górę i w dół, aby przeglądać klawiaturę cyfrową.
 • Proszę przejść do Ustawień, używając strzałek w górę i w dół.
 • Proszę przejść do opcji Wsparcie.
 • Proszę wybrać z menu opcję Autodiagnostyka.
 • Proszę wejść po kliknięciu Reset Smart Hub.
 • Proszę poczekać kilka sekund na zakończenie procedury.
Zalety Wady
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego urządzenia do przesyłania strumieniowego. Mogą być one kosztowne.
Można korzystać z Internetu i aplikacji. Może ulec awarii jak komputer PC
Możliwe jest włączenie go do sieci inteligentnego domu. Może być podatny na zagrożenia bezpieczeństwa.
Otrzymują Państwo doskonałe efekty wizualne
Zalety i wady telewizorów Samsung

Proszę zresetować ustawienia sieciowe telewizora Samsung

Jeśli telewizor nie może połączyć się z Wi-Fi, możliwe, że nie jest prawidłowo połączony z siecią domową.

Jeśli oprogramowanie telewizora jest przestarzałe i odkładali Państwo aktualizację, może to być źródłem problemu.

Inne błędy, takie jak nieprawidłowe ustawienia DNS w sieci lub nieprawidłowy adres MAC, również mogą powodować takie problemy. Do ich naprawy może być jednak potrzebna pomoc specjalisty.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi procedurami, aby ustalić, czy telewizor jest połączony z siecią Wi-Fi:

 • Proszę przejść do menu ustawień.
 • Proszę wybrać Ogólne.
 • Proszę wybrać Sieć z rozwijanego menu.
 • Z paska menu proszę wybrać Otwórz ustawienia sieci.
 • Proszę przejść do sieci Wi-Fi, z którą chcą się Państwo połączyć.
 • Proszę wprowadzić hasło i kliknąć Gotowe.

Jeśli to nie zadziała, proszę spróbować odświeżyć sieć w telewizorze. Aby odświeżyć sieć w telewizorze Samsung, proszę wykonać następujące czynności:

 • Proszę nacisnąć przycisk Home na pilocie.
 • Przejść do menu Ustawienia.
 • Proszę wybrać opcję Ogólne.
 • Przejść do menu Sieć.
 • Proszę wybrać opcję Resetuj sieć.
 • Proszę wprowadzić hasło.
 • Proszę ponownie uruchomić telewizor.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego muszę ciągle restartować telewizor Samsung?

Jeśli telewizor Samsung Smart TV często uruchamia się ponownie, może to być spowodowane przestarzałym oprogramowaniem lub wadliwymi przewodami zasilającymi. W przypadku oprogramowania do rozwiązania problemu wystarczy proste ponowne uruchomienie.

Jak mogę rozwiązać problem z telewizorem Samsung?

Aby rozwiązać problem z telewizorem Samsung, proszę wykonać następujące kroki:

 • Proszę przejść do Ustawień, a następnie do Pomocy technicznej.
 • Proszę wybrać opcję Device Care, a następnie Self Diagnosis. Uwaga: W określonych modelach proszę wybrać Wsparcie, a następnie Autodiagnostyka.
 • Proszę wybrać Start Picture Test. Zostaną Państwo teraz poddani serii testów obrazu.

Ile lat powinien działać telewizor Samsung?

Telewizory Samsung, jak każda marka telewizorów dobrej jakości, mogą działać do 10 lat.

Jednak większość telewizorów działa krócej, nawet przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji. Telewizory Samsung są zazwyczaj niezawodne i mogą działać długo. Istnieją również regularne aktualizacje oprogramowania, które mogą utrzymać system operacyjny Państwa modelu w doskonałej formie.

Czy Sony jest lepszym telewizorem niż Samsung?

Obie marki telewizorów są wysokiej jakości, ale Sony ma lepszy kontrast niż Samsung.

Samsung ma jednak jaśniejszy obraz i bardziej żywe kolory. Ale Sony ma również wyższy ranking jako firma. Mimo to, nie można się pomylić z obiema tymi markami.

Podsumowanie

 • Ponowne uruchomienie telewizora Samsung nie różni się niczym od ponownego uruchomienia komputera.
 • Telewizory Smart TV, podobnie jak komputery PC, powinny być często restartowane w celu zainstalowania aktualizacji oprogramowania.
 • Proste wyłączenie i ponowne uruchomienie może rozwiązać obecny problem bez konieczności dalszego rozwiązywania problemów lub ponownego uruchamiania fabrycznego.
 • Zimne uruchamianie może złagodzić te trudności, usuwając zbędne dane i odłączając zasilanie.
 • Jeśli mają Państwo problemy z dźwiękiem w telewizorze, można przeprowadzić reset dźwięku. Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień związanych z dźwiękiem do domyślnych ustawień fabrycznych.
 • Jeśli telewizor Samsung nie może połączyć się z Wi-Fi, konieczne może być zresetowanie jego Smart Hub. Spowoduje to odłączenie wszystkich usług od Państwa konta i usunięcie wszystkich indywidualnych preferencji.

Powiązane artykuły

 • Jak złamać zabezpieczenia telewizora Samsung?
 • Jak wyłączyć system alarmowy ADT (bez kodu)
 • Jak wymienić baterię dzwonka ADT?

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wersję wizualną tego artykułu.

Proszę nie nienawidzić – proszę zautomatyzować