Proszę rozwiązać problemy z połączeniem internetowym DirecTV za pomocą tych poprawek

Czy na ekranie DIRECTV pojawia się komunikat „Nie znaleziono połączenia internetowego DirecTV”? Czy mają Państwo pojęcie, co dokładnie powoduje ten komunikat?

Jeśli nie mogą Państwo szybko i skutecznie rozwiązać tego problemu, to trafili Państwo we właściwe miejsce! Pomogę Państwu rozwiązać ten problem!

Proszę upewnić się, że kable systemu nie są uszkodzone lub poluzowane, aby naprawić błąd DirecTV Internet connection not found. Proszę spróbować wyłączyć router i telewizor.

Następnie proszę przetestować wybrane połączenie i zresetować router, aby naprawić wszelkie problemy.

Zmiana zasilania routera może pomóc w przywróceniu połączenia internetowego. Zmiana zasilania routera może pomóc w przywróceniu połączenia internetowego.

Zmiana zasilania routera może pomóc w przywróceniu połączenia internetowego.

Jakie są przyczyny braku połączenia DIRECTV z Internetem?

W przypadku DirecTV błąd Nie znaleziono połączenia internetowego może być spowodowany wieloma różnymi przyczynami. Najbardziej typowe z nich to

1) Źródło nieprawidłowego sygnału wejściowego

Jedną z najczęstszych przyczyn braku połączenia DIRECTV z Internetem są nieprawidłowe ustawienia wejścia. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia takiego jak Smart TV lub odtwarzacz strumieniowy w celu uzyskania dostępu do DIRECTV, konieczne może być sprawdzenie, czy ustawienia wejściowe są prawidłowe. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, urządzenie może nie łączyć się z Internetem, co może uniemożliwić dostęp do DIRECTV.

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia wejścia w urządzeniu i upewnić się, że są one ustawione prawidłowo. Może to obejmować zmianę źródła wejścia, wybranie właściwej opcji wejścia lub dostosowanie ustawień sieciowych w urządzeniu.

2) Problem z odbiorem satelitarnym

Inną możliwą przyczyną braku połączenia DIRECTV z Internetem jest problem z odbiorem satelitarnym. Jeśli antena satelitarna nie jest prawidłowo ustawiona lub na drodze znajdują się przeszkody, może to uniemożliwić sygnałowi dotarcie do odbiornika, co może powodować problemy z połączeniem internetowym.

Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne wyregulowanie anteny satelitarnej lub usunięcie wszelkich przeszkód, które blokują sygnał. Konieczne może być również skontaktowanie się z obsługą klienta DIRECTV w celu rozwiązania problemu i dokonania niezbędnych napraw lub regulacji.

3. uszkodzone kable

Zepsute lub uszkodzone kable mogą również powodować brak połączenia DIRECTV z Internetem. Jeśli kable łączące odbiornik z modemem lub routerem są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone, może to uniemożliwić odbiornikowi połączenie z Internetem.

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić wszystkie kable łączące odbiornik z modemem lub routerem i upewnić się, że są one prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone. Jeśli znajdą Państwo uszkodzone kable, może być konieczna ich wymiana w celu przywrócenia połączenia internetowego.

4 Problemy z routerami

Problemy z routerem mogą również powodować brak połączenia DIRECTV z Internetem. Jeśli router nie jest prawidłowo skonfigurowany lub występują problemy z oprogramowaniem sprzętowym lub oprogramowaniem, może to uniemożliwić odbiornikowi połączenie się z Internetem.

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia konfiguracyjne routera i upewnić się, że są one skonfigurowane prawidłowo. Konieczne może być również zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania routera lub skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.

Poluzowane kable są jedną z przyczyn przerw w dostępie do Internetu. Poluzowane kable są jedną z przyczyn przerw w dostępie do Internetu.

Poluzowane kable są jedną z przyczyn przerw w dostępie do Internetu.

5. Proszę zweryfikować wejście TV

Teraz, gdy znamy już czynniki, które mogą powodować błąd połączenia internetowego DirecTV, mamy dobry pomysł, od czego zacząć rozwiązywanie problemu.

Sprawdzenie źródła wejściowego jest pierwszą rzeczą, którą należy zrobić. Proszę nacisnąć przycisk wejścia lub źródła na pilocie telewizora.

Zostaną Państwo przeniesieni do menu z wyświetlonymi wszystkimi opcjami wejścia. Aby określić, gdzie podłączony jest odbiornik DirecTV, proszę przewinąć różne tryby i wybrać odpowiednią opcję.

6) Proszę upewnić się, że kable są prawidłowo podłączone i sprawdzić, czy nie są uszkodzone

Jeśli błąd „nie znaleziono połączenia internetowego” utrzymuje się nawet po wybraniu prawidłowego trybu wejścia, kable mogą być uszkodzone.

Po latach użytkowania kable mogą czasami ulec uszkodzeniu i utracić połączenia. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych problemów, sygnały DVR mogą nie być w stanie być przesyłane do telewizora przez kable.

Proszę sprawdzić, czy kable połączeniowe nie są uszkodzone.

Proszę sprawdzić, czy nie ma postrzępionych połączeń i czy kable są dobrze zamocowane. Aby wykluczyć wszelkie problemy związane z kablami, można spróbować odłączyć wszystkie kable i podłączyć je ponownie.

6. Proszę upewnić się, że posiadają Państwo odpowiednią antenę satelitarną:

Błąd może również wystąpić, jeśli nie wybrano odpowiedniej anteny satelitarnej. Korzystając z ustawień satelitarnych urządzenia DirecTV, można łatwo rozwiązać ten problem. Aby zintegrować właściwego satelitę, można powtórzyć całą procedurę konfiguracji satelity.

Należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 Proszę wybrać Menu za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Krok 2 Proszę wybrać Ustawienia z dostępnych opcji.
Krok 3 Proszę wybrać Satellite z podmenu.
Krok 4 Proszę wybrać opcję Repeat Satellite Configuration.
Krok 5 Proszę nacisnąć przycisk Dash na pilocie
Krok 6 Proszę wybrać rodzaj anteny.
Krok 7 Proszę wybrać metodę
Krok 8 Proszę przejść do
Konfiguracja satelity DirecTV.

Zakończenie tej procedury może potrwać kilka minut.

Podłączanie DirecTV do Internetu.

Jak podłączyć DirecTV do Internetu?

Uzyskanie połączenia urządzenia DirecTV z siecią Wi-Fi może wymagać pewnego wysiłku i rozwiązywania problemów. Można wypróbować kilka różnych podejść, w tym:

Zresetować sieć ręcznie lub automatycznie.

Problem może być tak drobny, jak błąd routera. Ponowne uruchomienie routera zresetuje wszystkie sterowniki, co często rozwiązuje problemy z łącznością.

Przed przejściem do następnego kroku należy upewnić się, że żadne inne urządzenia w domu nie mają takich samych problemów z połączeniem z siecią.

Zresetowanie routera może być w tym przypadku wystarczające do rozwiązania problemu. Aby wyłączyć router, należy nacisnąć przycisk zasilania, a następnie odczekać od 30 sekund do 1 minuty przed ponownym włączeniem. Następnie proszę sprawdzić, czy można się połączyć.

Proszę sprawdzić ustawienia zapory sieciowej na routerze

Nieautoryzowane urządzenia nie mogą łączyć się z siecią dzięki zaporom sieciowym routera.

Ustawienia zapory mogą uniemożliwiać nawiązanie połączenia, jeśli jest to pierwsza próba połączenia z DirecTV.

Jeśli zapora sieciowa jest włączona, proszę sprawdzić ustawienia i tymczasowo ją wyłączyć lub umieścić dekoder DirecTV na białej liście.

Proszę zmienić częstotliwość lub lokalizację routera

Możliwe, że router znajduje się zbyt daleko od dekodera DirecTV, aby nawiązać połączenie. Łączność internetowa routera jest ograniczona, a wszelkie ściany między skrzynką a routerem osłabią połączenie.

Proszę spróbować zbliżyć router do dekodera DirecTV. Może to rozwiązać problem i wzmocnić połączenie.

Proszę spróbować zmienić częstotliwość routera, jeśli nie można go przenieść. Większość routerów obsługuje zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Chociaż częstotliwość 2,4 GHz ma zazwyczaj większy zasięg, wiele osób woli częstotliwość 5 GHz ze względu na szybsze połączenia.

Proszę zrestartować połączenie internetowe ręcznie lub automatycznie.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, problem najprawdopodobniej leży po stronie urządzenia DirecTV, a nie routera. W takim przypadku proszę spróbować zresetować połączenie internetowe w menu Ustawienia.

Funkcja WPS musi być włączona, aby zresetować router. Funkcja WPS musi być włączona, aby zresetować router.

Funkcja WPS musi być włączona, aby zresetować router.

Automatyczne resetowanie połączenia Wi-Fi

Resetowanie połączenia Wi-Fi urządzenia DirecTV nie wymaga wprowadzania hasła Wi-Fi.

Funkcja WPS musi być jednak włączona na routerze. Proszę to zrobić w pierwszej kolejności, a następnie wykonać następujące czynności:

 1. Proszę wybrać „Ustawienia”, naciskając przycisk Menu na pilocie DirecTV. Proszę teraz wybrać „Konfiguracja sieci”.
 2. Proszę kliknąć „Przywróć ustawienia domyślne”, jeśli urządzenie było wcześniej podłączone do sieci, ale od tego czasu utraciło połączenie.
 3. Następnie proszę nacisnąć „Połącz teraz”.
 4. Proszę wybrać „Continue”, a następnie „Push Button Set Up”, gdy pojawi się nowy ekran.
 5. Aby aktywować WPS, proszę przejść do routera. Urządzenie DirecTV automatycznie połączy się z routerem po krótkim opóźnieniu.

Proszę skontaktować się z obsługą klienta

Jeśli żadna z wyżej wymienionych metod nie pomogła, problem najprawdopodobniej wynika z usterki sprzętowej, która zakłóca połączenie internetowe.

Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z działem obsługi klienta lub zespołem pomocy technicznej DirecTV.

Pomogą Państwu zidentyfikować rzeczywisty problem i albo wymienią cały system, albo wyślą zespół, który zajmie się problemem.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zresetować pilota DIRECTV?

Gdy kontrolka pilota mignie trzy razy, proszę nacisnąć przyciski wyciszenia i wyboru, aby zresetować pilota.

Jak zresetować mostek bezprzewodowy DIRECTV?

Proszę nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund czerwony przycisk resetowania, który znajduje się w pobliżu karty dostępu.

Czy mój odbiornik DIRECTV wymaga dostępu do Internetu?

DirecTV nie wymaga połączenia internetowego do strumieniowego przesyłania multimediów.

Wnioski

 • Mogą Państwo samodzielnie przeprowadzić prosty test okablowania, aby ustalić, czy router jest uszkodzony, czy też występuje problem z okablowaniem systemu.
 • Oprócz kabla zasilającego, można podłączyć przychodzącego satelitę za pomocą rozdzielacza przewodów.
 • Jeśli to nie zadziała, kable są uszkodzone.
 • Wybierając opcję Test połączenia internetowego z menu ustawień, można również przetestować żywotność sieci.
 • Komunikat o błędzie o treści „There Is A Problem With The Connection Status” zostanie wyświetlony, jeśli występuje problem z Internetem.
 • Jeśli żadna z powyższych opcji nie zadziała, można skontaktować się z obsługą klienta, która udzieli wskazówek i rozwiąże problem.

Powiązane artykuły

Czy ADT wymaga połączenia z Internetem? (Prawda)

Opłata za sprzęt internetowy AT&T (dlaczego jest naliczana)

Resetowanie przenośnego głośnika domowego Bose: przewodnik krok po kroku

Proszę nie nienawidzić – proszę zautomatyzować